Month: Жилээр

Монголд цахим банкны үйлчилгээг нэвтрүүлнэ

~Монголд цахим банкны үйлчилгээг нэвтрүүлнэ~ БНСУ-ын интернэт төвтэй зөвхөн цахимаар үйлчилгээ үзүүлдэг “К банк”, “Кorean Telecom” /КТ/ үүрэн сүлжээний компани Монголын МCS групптэй хамтран хоёр улсыг холбосон цахим банкны …