Манай хуудсанд тавигдсан “press-service-mongolia”-ийн бэлдсэнээс бусад эх сурвалжийн мэдээ, мэдээллийн хариуцлагыг тухайн байгууллага, сонин, сэтгүүл, зохиогчийнх байна.

Манай хуудас сэтгэгдэл бичих талбар нь хэдийгээр үзэл бодлын нээлттэй талбар байх хэдий ч хэн нэгнийг айлган сүрдүүлсэн, заналхийлсэн, бусдын хувийн амьдрал, гэр бүлийн хувийн нууцтай холбоотой асуудлыг дэлгэсэн зэрэг Монгол улсын Үндсэн хуулийн хэм хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд тус сайтын зүгээс тухайн бичлэгийг устгах эрхтэй юм.

Манай хуудас хэрэглэгчийн санал сэтгэгдлээс үүдсэн ямар нэг хохирол, санал гомдлыг барагдуулах үүрэг хүлээхгүй.

Манай хуудсанд байршуулсан зар сурталчилгаа, рекламны бодит үнэн байдлыг зарлуулсан хувь хүн, албан байгууллага бүрэн хариуцна. Мөн үүнд төлбөрт мэдээлэл хамаарна.

Ачаалж байна
Зочны үнэлгээ
0 (0 votes)